Planning Connected Cities

המייסדים

פלאנט מתמחה בניתוח מרחבי עבור תכנון עירוני ותחבורתי.

התובנות שלנו מבוססות על מודלים מתקדמים ומסייעות בקבלת החלטות תכנוניות מיטביות.

אנו עוסקים בכל מכלולי הפיתוח העירוני ובהערכת הפוטנציאל למיקום שימושים כגון תעסוקה, מסחר וצרכי ציבור באופן שיאפשר שגשוג עירוני ארוך טווח.

הצלחה

תכנון מתקדם הלוקח בחשבון את המורכבות העירונית מביא להצלחה במיצוי הפוטנציאל - עירוניות משגשגת שמסוגלת להתחדש בכוחות עצמה.

תכנון

החלטות תכנוניות רבות כיום מתקבלות על בסיס אינטואיציה בלבד ומתקשות להתייחס למורכבות העירונית הכוללת צרכים מגוונים ואמצעי תחבורה רבים. ניתוח אנליטי של הרשת העירונית המורכבת משכבות שונות מאפשר ליצור בסיס אובייקטיבי איתן עבור קבלת החלטות.

טכנולוגיה

אנו מפתחים מודלים דיגיטליים מתקדמים המאפשרים למפות ולזהות את רמות הנגישות השונות של כל מקום ומקום עד כדי מקטע רחוב בודד. השיטות שלנו מאפשרות לבחון תכנון עתידי באזורים קיימים ומתוכננים ולשקף את שינויי הנגישות בצורה מיטבית למקבלי החלטות.

 
 
אדר' יונתן לבנדיגר

אדריכל ובעל תואר שני בתכנון ערים ותנועה (UCL, לונדון). מתמחה בהתחדשות עירונית ובניתוח רשתות תחבורה עירונית - תחבורה ציבורית, אופניים והליכתיות. עוסק בהובלת תכניות מתאר להתחדשות עירונית במרקמים קיימים עבור רשויות מקומיות. ושותף למחקרים בתחום תחבורה מטרופולינית והשפעתה על תפקוד העיר.

ד"ר יואב לרמן

גאוגרף המתמחה בקשר בין הסביבה הבנוייה לתנועה במרחב העירוני. ד"ר לרמן פרסם מספר מאמרים בג'ורנלים אקדמיים בינלאומיים העוסקים בתכנון עירוני, תכנון תחבורתי ותחביר המרחב, וכן לימד תכנון עירוני באוניברסיטה העברית  בירושלים ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מוביל חזון של תכנון אנליטי מבוסס עובדות המסוגל להתמודד עם המורכבות של העיר על שלל היבטיה.

 

מומחיות

03 / התחדשות עירונית
02 / תחבורה עירונית
01 / תכנון וניהול עירוני
  • חיזוי התפקוד של מרקם עירוני לאחר שינוי

  • פיתוח וחיזוק שימושים מעורבים

  • הכוונת המאמצים היזמיים למימוש הפוטנציאל

  • חיזוי תנועה רגלית ותנועת אופניים

  • שיפור היבטי בטיחות

  • פיתוח ושדרוג סביבת תחנות רכבת

  • הקמת רובע חדש

  • חיזוי ההשפעה של תשתיות תחבורה

  • הכוונת פיתוח אזורי תעסוקה

 לקוחות ושותפים לדרך

 

בתקשורת

 
 
נשמח לעבוד איתכם